top of page
WhatsApp Image 2021-11-30 at 19.30.13.jpeg

השקעה קבוצתית

ניאולנד מתמחה בבניית קרן השקעות קבוצתית 

קרן בבעלות נכס מולטי פמילי בעל מספר רב של דירות או פורטפוליו של נכסים מסוג סינגל/דופלקס/קוואד.

Modern House Entrance

איתור הנכס

Man Measuring Window

השבחה

Electrician

ניתוח הנכס ובדיקת נאותות

Day rest

הכנסה פאסיבית

Korean Bills And Bitcoins

רכישת הנכס

Leasing a Home

מכירה

יתרונות השקעה בקבוצה

ניהול סיכונים - השקעות בנכסי מולטי פמילי מאופיינות ביציבות וסיכון נמוך יחסית הודות לאפיקי הכנסה רבים הנובעים ממספר רב של דיירים, זאת בשונה מהסתמכות על דייר או

משפחה אחת בנכס סינגל פמילי, שבו אי תפוסה יכולה ליצור סיכון גבוה להשקעה.

סיווג הנכס כמסחרי - היחס למולטיפמילי הוא כאל נכס מסחרי. המשמעות היא שבדומה לעסק, הנכס מאפשר לבעלים שלו להשפיע על ערכו ביחס ישיר לכמות ההשקעה שלו בהשבחה ובאיכות הניהול.

השקעה יציבה - נכסי מולטי פמילי מהווים את פתרון הדיור הפופולרי ביותר בארצות הברית ונהנים מגידול מתמשך ויציב בביקושים בקרב כל המעמדות הסוציו-אקונומיים ואף שומרים על ערכם בתנאי שוק משתנים.

תהליך ההשקעה

bottom of page